Αναπτυξη ιστοσελιδων

Αφήνοντας τη δημιουργικότητα ελεύθερη και όχι “φυλακισμένη” σε πακέτα έτοιμου λογισμικού, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις δυνατότητές της επιχείρησής σας ως πραγματική πηγή έμπνευσης, η Εταιρεία σχεδιάζει και αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας:

   World Wide Web/ Εδικές Εφαρμογές

 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Web Site (ιστοσελίδας)
 • Web Hosting (Φιλοξενία Δικτυακών Τόπων)
 • Custom made εφαρμογές Web/ Intranet/ Extranet
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (On Line CRM)
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (database design & development)
 • Admin Tools (Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου)
 • Δημιουργικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτυακού Λειτουργικού Υλικού
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Web tech consulting

Multimedia

 • 3D Modelling
 • 2D & 3D Animation
 • Flash Programming
 • CD Cards
 • Εταιρικές Παρουσιάσεις
 • Τεχνική Υποστήριξη

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ LAPTOP DESKTOP – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ