Προγράμματα διαχείρισης μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΡΟΥΧΩΝ

   babylon          

 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1. τμήμα λήψης και  αποστολής παραγγελιών από τους αντιπροσώπους

          Η λήψη της παραγγελίας  δεν απαιτεί άμεση σύνδεση με διαδίκτυο .Οι παραγγελίες  αποστέλλονται  όταν υπάρξει σύνδεση.

2. κοστολόγηση

3.  αποθήκη

4. και το τμήμα βάσης το οποίο αποτελείται από τα υποτμήματα :
α.λήψης παραγγελιών

β. επεξεργασία παραγγελιών

γ. αποθήκη

δ. επεξεργασία οδηγών – μεγεθών

ε. τμήμα κοπτηρίου

Σε κάθε τμήμα υπάρχουν οι ανάλογες εκτυπώσεις.

win xp & win 7  με  βάση δεδομένων MSSQL.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ LAPTOP DESKTOP – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ